Điều khoản sử dụng

Tổng quan:

Trang web này và mọi trang web phụ liên quan được xuất bản và duy trì bởi Nội Thất Mộc Gia, khi sử dụng trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này. Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính Bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà Bạn đại diện
Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:
1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của Bạn.
2. Bạn có năng lực pháp lý, Bạn đã đủ 18 tuổi trở lên
3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà Bạn cung cấp về chính Bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp Bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân Bạn và mang tính phi thương mại.

Sản phẩm và dịch vụ

  • Mọi sản phẩm cũng như dịch vụ Nội Thất Mộc Gia cung cấp trên web là hoàn toàn đúng như mô tả
  • Nội Thất Mộc Gia chịu trách nhiệm hoàn toàn theo hợp đồng nếu không thực hiện đúng như mô tả, thỏa thuận/hợp đồng giữa 2 bên

Chính sách bảo mật

Thông tin của Quý Khách Hàng được sử dụng với các mục đích sau:

  • Gửi thông tin sản phẩm, xác nhận giao dịch giữa 2 bên
  • Thông báo về việc sản phẩm dịch vụ, lịch đi và hỗ trợ khách hàng.
  • Thông báo các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp các dịch vụ, thông tin qua trang web theo yêu cầu khách hàng.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Mọi thông tin của Quý Khách sẽ được bảo mật.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ thông tin cá nhân của mọi khách hàng cho bên thứ 3 nào khác nếu chưa được sự đồng ý của Quý Khách Hàng