Showing all 5 results

Trà cao cấp

BẠCH HẠC TRÀ

1,300,000.00
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

Mộc trà 2021

100,000.00

Trà cao cấp

THIẾT QUAN ÂM

1,000,000.00

Trà pha ấm truyền thống

Trung Du Trà 2020

108,300.00
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

Trung Du Trà 2021

150,000.00