Mộc trà 2021

100,000.00

Giống Chè cổ Trung du từ vùng đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên.

Nguyên liệu: Trà xanh thu búp 01 tôm, 02 lá.

Phẩm trà khô: Cánh săn nhỏ, phấn bóng, thơm béo, Cong đều móc câu.

Phẩm trà nước: Nước xanh cốm, tiền đắng – chát rất đậm, hậu ngọt.

Bao bì: Túi giấy kraft thân thiện, màng trong tráng nhôm thực phẩm lưu trữ hương vị, vị trí.

Trọng lượng / hộp: 100gram.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Giá trị của sản phẩm: Mộc mạc, nguyên sơ, đậm đà

Tiêu chuẩn sản phẩm được bố trí tại: 68 / TTC-TC / 2020